Σίτιση με την μέθοδο SOSSOS Approach to Feeding: πρόγραμμα που αφορά στην αξιολόγηση και παρέμβαση παιδιών τα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην σίτιση ή/και υπολείπονται στο σωματικό βάρος. Αναπτύχθηκε από την Δρ. Kay Toomey, Ph.D., Παιδιατρική Ψυχολόγο, σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες, όπως παιδιάτρους, διαιτολόγους, λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές στο Star Center Foundation των Η.Π.Α. Η ονομασία της μεθόδου προέρχεται από τις λέξεις Sequential (Διαδοχική), Oral (Στοματική), Sensory (Αισθητηριακή).
Η μέθοδος SOS εστιάζει στην αύξηση του επιπέδου άνεσης ενός παιδιού με την τροφή, μέσω της διερεύνησης και της μάθησης των διαφορετικών ιδιοτήτων των τροφίμων που αφορούν στην υφή, στο σχήμα, στην γεύση και στο χρώμα, ακολουθώντας μία ιεραρχία βημάτων.
Λαμβάνονται υπόψιν τα κινητικά ορόσημα, οι στοματοκινητικές δεξιότητες, η αισθητηριακή ανάπτυξη, η μάθηση/συμπεριφορά , η διατροφή καθώς το περιβάλλον του κάθε παιδιού.
Οι συνεδρίες περιλαμβάνουν την αισθητηριακή προετοιμασία του παιδιού και την εμπλοκή του με μια συγκεκριμένη εξατομικευμένη ιεραρχία τροφών. Το πρόγραμμα μπορεί να εφαρμοστεί σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο.

 

 
 
 
Γενικές πληροφορίες»Εργασίες στο σπίτι
Εργασίες στο σπίτι
 
Γιατί οι μαθητές έχουν εργασίες για το σπίτι;
Οι εργασίες για το σπίτι είναι ένα αμφιλεγόμενο θέμα σε πολλές χώρες. Οι εργασίες για το σπίτι προκαλούν τα παιδιά να σκέφτονται, βοηθούν στην εμπέδωση αυτών που έμαθαν στην τάξη και συμβάλλουν στην ανακάλυψη καινούριων γνώσεων. Υπάρχουν κάποιοι γονείς και εκπαιδευτικοί που θεωρούν τις ασκήσεις για το σπίτι περιττές και ότι δεν επιτρέπουν στους γονείς να περάσουν ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά τους.
Οι δάσκαλοι είναι αυτοί που ελέγχουν την ποσότητα ασκήσεων που θα πάρουν τα παιδιά για το σπίτι. Κάποιοι δάσκαλοι βάζουν πολλές, κάποιοι λίγες και κάποιοι άλλοι δεν βάζουν καθόλου εργασίες.
Οι μαθητές θα πρέπει να βάλουν τα δυνατά τους για να ολοκληρώσουν τις εργασίες  που τους έχει αναθέσει ο δάσκαλός τους. Οι δάσκαλοι και οι γονείς πρέπει να καταλάβουν ότι οι εργασίες για το σπίτι δεν έχουν να κάνουν τόσο με το χρόνο που παίρνει στα παιδιά για να τις ολοκληρώσουν ή με την ποσότητά τους, όσο με τον σκοπό και τον στόχο τους. Οι γονείς που έχουν παιδιά που δυσκολεύονται, θα πρέπει να συζητήσουν για τις ανησυχίες τους με τους εκάστοτε δασκάλους του παιδιού, καθώς μπορεί να υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι διεκπεραίωσης αυτών των εργασιών.
Οι καλές εργασίες  έχουν στόχο και σκοπό τη μάθηση.
 Βοηθούν τον μαθητή να αναπτύξει έναν ανώτερο τρόπο σκέψης πάνω σε ότι έχει παρουσιαστεί στην τάξη.
 
          Οι ασκήσεις με σκοπό και συγκεκριμένο στόχο:
 • Βοηθούν στην εμπέδωση των γνώσεων που παρέχονται στα παιδιά στο σχολείο
 • Είναι εύκολες στο να καταλάβουν τα παιδιά πώς να τις κάνουν από μόνα τους
 • Προκαλούν το ενδιαφέρον των μαθητών, ειδικά όταν προέρχονται από δικές τους απορίες.
 • Βοηθούν στην ενίσχυση αυτών που έμαθαν τα παιδιά σε προηγούμενα μαθήματα και επεκτείνουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις, βοηθώντας τα να φτάσουν σε ένα ανώτερο επίπεδο σκέψης.
 • Είναι κατάλληλες για το επίπεδο και τον τρόπο μάθησης του μαθητή. Οι ασκήσεις δεν ξεπερνούν το εκάστοτε επίπεδο του παιδιού.
 • Είναι μικρές ασκήσεις, που κάνουν συχνές επαναλήψεις σε αυτά που έχουν διδαχθεί ή κάνουν εισαγωγή σε καινούριες γνώσεις.
 • Βελτιώνουν τη συγκράτηση στη μνήμη και την κατανόηση συγκεκριμένων εννοιών. Οι ασκήσεις για το σπίτι θα πρέπει να περιλαμβάνουν επανάληψη παλαιότερης ύλης, για να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν και να γενικεύσουν αυτές τις πληροφορίες με διαφορετική ύλη και διαφορετικές έννοιες.
 
Όταν κάποιοι μαθητές, για να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους τούς παίρνει ώρες, κάποιοι άλλοι τις ολοκληρώνουν μέσα σε μερικά λεπτά, αυτό δεν βοηθά κανένα μαθητή. Ένας τρόπος να βοηθήσουν οι δάσκαλοι τα παιδιά είναι να χωρίσουν τις ασκήσεις σε βαθμίδες. Για παράδειγμα, όλοι οι μαθητές πρέπει να ολοκληρώσουν την εργασία Α, κάνοντας μετά την εργασία Β παίρνουν μεγαλύτερο βαθμό και ολοκληρώνοντας την εργασία Γ παίρνουν μεγαλύτερο βαθμό στο τρίμηνο.
 
Τι πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους οι δάσκαλοι όταν δίνουν εργασίες;
 • Τον χρόνο που θα χρειαστούν οι μαθητές για να ολοκληρώσουν την εργασία
 • Τα ενδιαφέροντα και το ακαδημαϊκό επίπεδο του εκάστοτε μαθητή
 • Να θυμούνται πως οι αδυναμίες των παιδιών μπορούν να φανούν και στις μικρότερες εργασίες, όχι μόνο στις μεγάλες.
 • Να δίνουν εργασίες που θα επιτρέπουν στα παιδιά να τις κάνουν μόνα τους χωρίς βοήθεια.
 
Πώς μπορούν να βοηθήσουν οι γονείς με τις εργασίες;
 • Φτιάξτε πρόγραμμα διαβάσματος. Ορίστε μια συγκεκριμένη ώρα για να κάνετε τα μαθήματα του σχολείου. Η πιο καλή ώρα είναι μετά από ένα μικρό διάλειμμα μετά το σχολείο και πριν από οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα όπως άθλημα, μουσική, αγγλικά κ.α. Κρατήστε μια συγκεκριμένη ώρα και ορίστε την ως καθημερινή ρουτίνα διαβάσματος.
 • Να έχετε σε άμεση διαθεσιμότητα  όλα τα υλικά που μπορεί να χρειαστεί το παιδί, όπως βιβλία, χαρτί, μολύβι, γόμα, χάρακα, ξύστρα κ.α.
 • Φροντίστε, ο χώρος που θα γίνεται το διάβασμα να μην είναι φορτωμένος με αντικείμενα, που θα αποσπούν το παιδί αλλά να είναι ένας χώρος με αρκετή ησυχία, μακριά από τηλεόραση, ραδιόφωνο, τηλέφωνο.
 • Κάνετε πολύ μικρά διαλείμματα, στις αλλαγές των δραστηριοτήτων, ακόμη και αν είναι απλά να σηκωθεί και να τεντώσει τα άκρα του.
 • Ενθαρρύνετε το παιδί να βάλει τα δυνατά του.
 • Να προσφέρετε καθοδήγηση και βοήθεια στο παιδί όταν πραγματικά το χρειάζεται, αλλά να του αφήνετε χώρο να είναι και ανεξάρτητο. Μην κάνετε εσείς τις εργασίες για αυτό.
Εάν το παιδί σας δείχνει σημάδια άγχους όταν κάνει τις εργασίες, απευθυνθείτε στον εκπαιδευτικό για να σας βοηθήσει. Μην περιμένετε! Κανονίστε μια συνάντηση, για να συζητήσετε εναλλακτικούς τρόπους εξάσκησης του παιδιού σας στα μαθήματα. Χρησιμοποιήστε στρατηγικές ολοκλήρωσης των εργασιών ή βάλτε ένα όριο στην ώρα που θα πρέπει το παιδί να έχει ολοκληρώσει την εργασία. Πάντα να επικοινωνείτε με τον εκπαιδευτικό. Μπορεί να σας βοηθήσει να μειώσετε το στρες και το άγχος του παιδιού και το δικό σας.
 
 
 
 
Αρχική|Νέα Ανακοινώσεις|F.A.Qs|Σύνδεσμοι|Επικοινωνία
 
Αγίου Ιωάννου 7, 15342 Αγία Παρασκευή Τηλ: 2106019798, 6944366223
© copyright 2021, All right reserved,  Web Experts: Κατασκευή Ιστοσελίδων